Planitop 400

Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowanaw zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.

Zaprawa Planitop 400 stosowana jest do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, uszkodzonych narożników, belek, słupów, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Planitop 400 jest gotową zaprawą składającą się ze spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Mieszankę do użycia przygotowuje się, dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 40 mm. Naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku godzinach od aplikacji zaprawy Planitop 400. Zaprawa Planitop 400 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapethene SA

Samoprzylepna, elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu o grubości 1,5 mm.

Mapethene SA jest przeznaczony do wykonywania hydroizolacji na poziomych i pionowych powierzchniach. Membrana jest stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów, piwnic, płyt posadzkowych, garaży podziemnych, ścian oporowych, a także balkonów, tarasów i pomieszczeń o dużym zawilgoceniu (np. łazienki). Mapethene SA jest samoprzylepną membraną bitumiczną ze zdolnością do mostkowania rys w podłożu. Jest wykonana z mieszanki gumy i specjalnych bitumów zespolonej z folią polietylenową o wysokiej gęstości. Może być użytkowana w zakresie temperatury od -20ºC do +80ºC.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapethene Primer

Bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie kauczukowo-bitumicznej do membran Mapethene SA.

Mapethene Primer jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem gruntującym na bazie kauczukowo-bitumicznej, zwiększającym przyczepność membran Mapethene SA do podłoża. Mapethene Primer jest materiałem przeznaczonym przede wszystkim do gruntowania podłoży mineralnych przed aplikacją membrany Mapethene SA, zapewnia wysoką przyczepność membrany do podłoży mineralnych. Może być stosowany na beton, beton komórkowy, konstrukcje murowe, jastrychy i tynki. Mapethene Primer nakłada się pędzlem lub metodą natrysku.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Pasy ostrzegawcze Argelith - Kerasig

Kerasig® - Bezpieczne rozwiązanie

Dotychczasowe naklejane lub malowane pasy bezpieczeństwa w warsztatach nie spełniają już należytych norm, gdyż są niewidoczne a po kilku tygodniach bardzo często są już zużyte i porozrywane. Argelith wie jak zapobiegać wypadkom, dlatego w otworach kanałów i w kanałach podziemnych, które muszą być odpowiednio oznaczone, stosujemy Kerasig®.

Polecany:
DaimlerChrysler i MAN polecają Kerasig® jako standard bezpieczeństwa w swoich obiektach.
Bezpieczeństwo i dobra widoczność
Argelith wynalazł specjalny sposób przycinania płytek, który jest rozwiązaniem dla tego typu problemu: Kerasig®-Keramik.
Docięcie i odpowiednia kombinacja płytek przy układaniu w warsztatach daje dodatkowe bezpieczeństwo a jednocześnie optyczną pewność dzięki ostrym kolorom.

Format   Grubość Ilość
płytek
całych
Ilość
płytek
połówek
10,5 cm   15   10
21,0 cm   15 6 10
31,0 cm   15 11 10

Na grafice ukazano możliwe wzory montażu

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU45

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

Mapeflex PU45 służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych w ścianach i posadzkach garaży wewnętrznych i zewnętrznych, magazynów, supermarketów i centrów handlowych. Może być również używany do łączenia i klejenia różnych materiałów, wykazuje doskonałą przyczepność do kamienia, cegły, gipsu, metalu. Mapeflex PU45 jest jednoskładnikową, elastyczną, szybkotwardniejącą masą tiksotropową na bazie poliuretanu, łatwą do nakładania na powierzchniach pionowych i poziomych przy użyciu pistoletu lub szpachli. Ze względu na swoją dobrą przyczepność do podłoża nie ma konieczności stosowania preparatu gruntującego. Przy czym w przypadku podłoży chłonnych oraz gdy dylatacja narażona jest na kontakt z cieczami lub poddana naprężeniom podczas eksploatacji, zaleca się użycie środka Primer AS. W przypadku podłoży niechłonnych, takich jak: stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, blacha cynkowana zaleca się gruntowanie preparatem Primer M. Mapeflex PU45 jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: