Plastimul Fiber

Bitumiczna, wodoszczelna emulsja o uniwersalnym przeznaczeniu.

Zastosowanie
Plastimul jest stosowany do wykonywania hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych oraz ochrony betonu przed kwasami humusowymi podziemnych części budynków, ścian fundamentowych, przyczółków i podpór mostów, wiaduktów, estakad, murów oporowych. Dzięki swoim właściwościom adhezyjnym Plastimul może być również używany jako klej mocujący płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego czy wełny mineralnej. Plastimul jest wodną dyspersją, niezawierającą rozpuszczalnika, o konsystencji pasty. Jako hydroizolacja może być nakładany w wielu warstwach, również w połączeniu z cementem i drobnym piaskiem, dla uzyskania żądanej grubości. Po wyschnięciu Plastimul tworzy plastyczną powłokę wodoszczelną.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Epojet LV

Dwukomponentowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do iniekcji drobnych rys.

Zastosowanie
Żywica Epojet LV jest stosowana do przywracania monolitycznej struktury pękniętych elementów konstrukcyjnych, a także strukturalnego wzmacniania konstrukcji betonowych i murowych przy zastosowaniu metody iniekcji ciśnieniowej lub o niewielkim ciśnieniu. Produkt ten może służyć również do wypełniania rys w jastrychach cementowych. Epojet LV jest bezrozpuszczalnikowym klejem epoksydowym, składającym się z dwóch komponentów mieszanych razem przed aplikacją. Epojet LV polimeryzuje bez skurczu i po reakcji twardnienia jest wodoszczelny. Po wymieszaniu tworzy kompozycję o wysokiej ciekłości i niskiej lepkości. Do iniekcji rys stosuje się specjalną pompę, a w przypadku rys w elementach poziomych można je wypełnić, wlewając żywicę bezpośrednio w pęknięcia.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Epojet

Dwukomponentowa, epoksydowa żywica iniekcyjna o wysokiej ciekłości.

Zastosowanie
Epojet służy do monolitycznego sklejania poprzez iniekcję konstrukcji wykazujących pęknięcia i rysy powstałe w wyniku przeciążenia, uderzeń, wstrząsów sejsmicznych, a także do wypełniania i sklejania rys w jastrychach cementowych. Epojet jest bezrozpuszczalnikowym klejem epoksydowym, składającym się z dwóch komponentów mieszanych razem przed aplikacją. Epojet polimeryzuje bez skurczu i po reakcji twardnienia jest wodoodporny. Do iniekcji rys stosuje się specjalną pompę, a w przypadku rys w elementach poziomych można je wypełnić, wlewając żywicę bezpośrednio w pęknięcia.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Monofinish

Cementowa, jednoskładnikowa zaprawa o normalnym czasie wiązana, przeznaczona do wyrównania powierzchni betonowych i tynków cementowych.

Zastosowanie
Szpachlówka Monofinish zalecana jest do wyrównywania powierzchni betonowych, zamykania porów i pustek na powierzchniach elementów betonowych, a także do wygładzania powierzchni naprawianych zaprawami z serii Mapegrout. Monofinish wymieszany z wodą tworzy plastyczną masę. Nakłada się ją pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione zanieczyszczeń i części luźno związanych oraz starych powłok i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Do czystego pojemnika z odmierzoną ilością 4-4,2 l wody należy wsypać zawartość 22 kg worka i dokładnie wymieszać. Szpachlówka Monofinish może być nakładana w warstwach o grubości 2-3 mm. Po nałożeniu szpachlówki Monofinish powierzchnię wygładza się mokrą gąbką, a po wyschnięciu można ją malować materiałem Elastocolor Pittura czy Colorite Performance lub innymi farbami do stosowania na zewnątrz. Monofinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegrout SV

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu do naprawy betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

Zastosowanie
Zaprawa Mapegrout SV jest stosowana do napraw zniszczonych fragmentów elementów betonowych przez wlewanie mieszanki do przygotowanego wcześniej szalunku. Może być również stosowana do naprawy posadzek przemysłowych oraz nawierzchni dróg, ulic i lotnisk, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do użytku naprawianych powierzchni. Ze względu na szybki czas wiązania Mapegrout SV jest szczególnie polecany do osadzania elementów uzbrojenia ulic, włazów rewizyjnych, studzienek, wpustów, koryt odpływowych. Zaprawa Mapegrout SV jest skomponowana ze spoiwa cementowego i domieszek modyfikujących, a do użycia przygotowuje się ją, mieszając zawartość worka 25 kg z wodą w ilości 3,0-3,25 l, w zależności od żądanej konsystencji. Grubość wylewanej warstwy z zaprawy Mapegrout SV może wynosić do 50 mm. W przypadku większych grubości zaleca się dodanie 40% żwiru 6-10 do zapraw. Wówczas ilość wody należy zwiększyć do 3,5 l. Powierzchnie naprawiane zaprawą Mapegrout SV mogą zostać poddane obciążeniom po około 2 godzinach od aplikacji (w temperaturze +20°C). Mapegrout SV odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
 
szary, czarny.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Lampocem

Gotowe do użycia, bezskurczowo schnące spoiwo hydrauliczne.

Zastosowanie 
Lampocem jest używany do szybkiego montażu różnego rodzaju elementów do betonu i muru zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, do osadzania śrub, kotew, ram, a także do zewnętrznego zamykania rys. Lampocem ma krótki czas wiązania (3 minuty w temperaturze +20°C). Po zmieszaniu z wodą Lampocem tworzy plastyczną masę o właściwościach tiksotropowych, łatwą do nakładania także na powierzchniach pionowych, bez konieczności użycia szalunku. Ze względu na bardzo krótki czas wiązania zaleca się przygotowywanie niewielkich porcji mieszanki – do 1 kg Lampocem należy dodać 0,20-0,21 l wody i wymieszać kielnią. Przy mieszaniu objętościowym stosować proporcje: 4 części Lampocem i 1 część wody.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Nivoplan plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.

Zastosowanie
Nivoplan Plus stosowany jest do wyrównywania nierównych powierzchni ścian (odbiegających od pionu, chropowatych lub zniszczonych) oraz powierzchni murów z cegły lub bloczków betonowych — przed układaniem płytek ceramicznych. Może być stosowany na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach, takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, podkłady cementowe itp. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy, w przypadku stosowania warstw o małej grubości, należy ją zmodyfikować poprzez dodanie do wody zarobowej 1 l emulsji syntetycznej Planicrete na każde opakowanie Nivoplanu Plus (25 kg).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapefer 1K

Jednokomponentowy preparat mineralny do ochrony prętów zbrojeniowych.

Zastosowanie
Mapefer 1K jest stosowany do realkalizacji zbrojenia podczas prac naprawczych zaprawami z serii Mapegrout lub innymi zaprawami naprawczymi. Mapefer 1K jest jednokomponentową zaprawą cementową z dodatkiem polimeru i inhibitora korozji. Mapefer 1K jest nakładany w dwóch warstwach na pręty zbrojeniowe uprzednio oczyszczone z rdzy. Drugą warstwę preparatu należy nałożyć po 90-120 minutach od nałożenia pierwszej warstwy, lecz nie później niż po 24 godzinach. Zalecane jest pokrycie prętów zbrojeniowych jednorodną i jednolitą warstwą preparatu. Całkowita grubość dwóch warstw preparatu winna wynosić ok. 2 mm. Naprawa betonu zaprawami z serii Mapegrout lub Planitop może być prowadzona gdy Mapefer 1K będzie suchy, czyli po ok. 6 godzinach (w temperaturze otoczenia +20°C). Mapefer 1K spełnia wymagania podane w normie PN-EN 1504-7.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Ultratop

Syntetyczny lateks do uszczelniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych.

Zastosowanie
Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania  świeżych warst wyrównyjących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowch itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejący, dwuskładnikowy klej na bazie żywicy poliestrowej do zespalania rys w podkładach i wykonywania drobnych napraw.

Naprawa pęknięć w podłożach mineralnych.
- Jako zaprawa do szybkiej naprawy małych ubytków - po dodaniu suchego piasku kwarcowego.
- Jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: