ADESILEX PG4

Zastosowanie

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o właściwościach tiksotropowych, modyfikowany reologicznie.

Zastosowanie
Adesilex PG4 jest dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy z dodatkiem wyselekcjonowanych drobnych kruszyw i specjalnych dodatków. Adesilex PG4 jest stosowany zarówno jako klej do mocowania syntetycznych taśm w instalacjach przeciwwodnych, jak i naprawy, uszczelniania i klejenia elementów na podłożach betonowych, zbrojonym betonie, metalu i kamieniu naturalnym. Duża zdolność zwilżania podłoża jest gwarantowana przez niską lepkość Adesilex PG4. Produkt jest łatwy do nakładania pacą na powierzchniach poziomych i pionowych, a jego właściwości tiksotropowe eliminują efekt osuwania się płytek i spływania zaprawy. W celu przygotowania zaprawy należy wlać składnik B (biały) do składnika A (szary) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła — aż do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.

ADESILEX PG4

Dane techniczne

Maksymalny czas użytkowania : 70 minut (23°C).
Czas twardnienia: 5 godzin.
Całkowite utwardzenie: 7 dni.
Nakładanie: pacą.

Zużycie i opakowania

Zużycie 
1,60-1,65 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania 
pojemniki 6 kg (A+B),
pojemniki 30 kg (A+B)

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: